Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wil jij weten wat de VVD Ridderkerk de komende 4 jaar wil bereiken? Lees dan hier ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022!

Wat de VVD betreft willen we leven in een Ridderkerk waar je zorgt voor jezelf en je op je eigen manier gelukkig kunt worden. Waar je geeft om en omkijkt naar de ander. En je je gedraagt zoals je wilt dat anderen zich gedragen. Waarbij de gemeente een stille vennoot is, die er is wanneer je haar nodig hebt. Dus ruim baan voor initiatieven van inwoners en ondernemers.


Vrijheid en democratie zijn de sterke fundamenten van ons land. Vrijwel iedereen van ons vindt dat vanzelfsprekend. Maar vrijheid en democratie zijn nooit vanzelfsprekend, want altijd heeft iemand er voor betaald. Velen zelfs met hun leven. In moeten leveren op onze vrijheden is niet aan de orde. Te lang zijn in Nederland zaken die krom waren recht gepraat, gerelativeerd en is weggekeken bij problemen. We zijn hierdoor tolerant voor intoleranten geworden en zo dreigen we verder in te
leveren op onze vrijheid. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar. Selectief shoppen in onze vrijheden wordt niet getolereerd. Met onze waarden en vrijheden is het alles of niets! Iedereen in Nederland moet alle grondrechten en democratische verworvenheden respecteren. Take it or leave it! Die heldere boodschap moeten we actief uitdragen, ook in Ridderkerk.


De VVD vindt respect belangrijk. En dat begint met de naleving en handhaving van regels en afspraken. We willen werken aan een veiliger, sterker en beter Ridderkerk: dat betekent dat we ons naar de toekomst toe blijven ontwikkelen als gemeente in de regio, zonder onze identiteit op te geven. We willen geen openluchtmuseum worden.