Integraal veiligheidsbeleid

Zoals in de commissie door meerderen is aangegeven wordt niet bij alle onderwerpen met dezelfde jaartallen vergeleken of de veiligheid op bepaalde punten verbeterd is en dat wekt verwarring, wat jammer is. Duidelijk moet zijn dat het streven is om te zorgen dat de veiligheid ieder jaar verbetert en dat we met minder geen genoegen nemen. Daarover verschillen we vast niet van mening.

Iedereen wil zich veilig kunnen voelen. Zonder veiligheid kun je niet echt vrij zijn. De vrije samenleving die wij graag willen, is alleen mogelijk in een veilig land. Zonder veiligheid heb je niet de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zonder veiligheid staat een land stil. Zonder veiligheid staat Ridderkerk stil. De portefeuillehouder heeft nogmaals herhaald dat veiligheid een kerntaak van de gemeente is en blijft en dat doet ons deugd, wat natuurlijk niets afdoet aan het feit dat inwoners zelf op het gebied van veiligheid ook een belangrijke taak hebben.

De VVD heeft bij de nieuwe opzet van de begroting aangegeven dat zij daarin opgenomen wilde hebben sociale, fysieke, objectieve en subjectieve veiligheid. Goed dat dat in deze nota zo ook benoemd is.

We vinden de passage over veiligheid op de rivier wel heel erg mager: “ het transport over water….vormt een specifiek aandachtspunt” is alles wat er over gezegd wordt. Juist door de bouw van diverse woontorens, horecavoorzieningen e.d. wordt dit punt nog belangrijker. Gelukkig is dit punt nadrukkelijk in de begroting opgenomen, dus zo kunnen we de vinger aan de pols houden.

De nota had wat de VVD betreft meer naar voren kunnen brengen wat er typisch Ridderkerk aan deze nota is.

Veiligheidsbeleid kan heel snel moeten veranderen, omdat de maatschappij razendsnel veranderd. We zien daarom uit naar de bijeenkomst met de politie en brandweer die jaarlijks in de commissie het beleid komen toelichten, zodat we specifiek voor Ridderkerk in de jaarplannen gericht acties kunnen ondernemen en zaken kunnen aanscherpen om de veiligheid nog verder te verbeteren.