• Nieuw! Introductielidmaatschap

  03 juni − VVD lid worden iets voor jouw? probeer het nu een jaar lang uit voor maar 25.-! Lees verder

 • Afvalplan: te ontduidelijk en onzeker

  24 mei − Lees hier de raadsbijdrage van de VVD Ridderkerk over het afvalplan van het college. Lees verder

 • Column: Duurzame realiteitszin

  20 april − VVD raadslid Louis van der Spoel heeft een column in de combinatie geschreven. Lees hier de column. Lees verder

 • Startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’

  23 maart − Lees hier de bijdrage van de VVD over de Startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’. Lees verder

 • Motie over het lucht- en geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard

  23 maart − Lees hier de bijdrage van de VVD over de motie van het lucht- en geluidmeetpunt Nieuw-Reijerwaard. Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  16 maart − Iedereen die 15 maart op ons gestemd heeft, heel erg bedankt! VVD Ridderkerk. Lees verder

 • Campagne actie

  08 maart − Campagne actie met Mark Harbers Lees verder

 • Column: Normaal doen

  04 maart − VVD raadslid Louis van der Spoel heeft een column in de combinatie geschreven. Lees hier de column. Lees verder

 • Waalvisie

  27 februari − De VVD ziet de Waalvisie als een verdere uitwerking van de Gebiedsvisie Deltapoort, die kan bijdragen aan een aantrekkelijk buitengebied voor Ridderkerk. Lees verder

 • Uitkomst onderzoek naar nieuwe locatie KCR en een nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark

  18 december − Lees hier de raadsbijdrage van de VVD over het onderzoek naar de nieuwe locatie van KCR en een nieuwe sporthal in Reijerpark Lees verder

 • Column: Betrokkenheid bij besluitvorming

  18 december − VVD raadslid Edward Piena heeft een column in de combinatie geschreven. Lees hier de column. Lees verder

 • Bijdrage algemene beschouwingen

  06 november − Lees hier de bijdrage van de VVD tijdens de algemene beschouwingen van 4 november. Lees verder

 • Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!

  05 november − De bijdrage van de VVD tijdens de algemene beschouwingen in Ridderkerk. Lees verder

 • Orgaandonoren onmisbaar

  31 juli − Zelden of wellicht nooit zullen mensen met een gezond lichaam erbij stilstaan, hoe geweldig het is om zonder pijn en/of beperkingen door het leven te mogen en kunnen gaan. Dit geldt echter niet voor mensen die op een donororgaan wachten. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de beperkingen van bijvoorbeeld een slecht functionerende lever of nier. Een donororgaan kan niet alleen zorgen voor een langer leven, maar ook voor een kwalitatief beter leven. Lees verder

 • Kadernota 2016

  04 juli − Vorig jaar heeft de VVD bij de kadernota aangegeven dat het heel verleidelijk is om slechts een jaar vooruit te kijken of naar de eerst volgende verkiezingen, maar dat we in het belang van onze inwoners vooral verder vooruit moeten kijken. Lees verder

 • Integraal veiligheidsbeleid

  04 juli − Zoals in de commissie door meerderen is aangegeven wordt niet bij alle onderwerpen met dezelfde jaartallen vergeleken of de veiligheid op bepaalde punten verbeterd is en dat wekt verwarring, wat jammer is. Duidelijk moet zijn dat het streven is om te zorgen dat de veiligheid ieder jaar verbetert en dat we met minder geen genoegen nemen. Daarover verschillen we vast niet van mening. Lees verder

 • Tijdelijke huisvesting vergunninghouders

  30 juni − Niemand heeft tot voor kort kunnen voorzien dat er zoveel mensen op de vlucht zouden slaan voor oorlog en geweld en een veilig heenkomen zouden zoeken in Europa met alle gevolgen van dien. Op landelijk niveau wordt hard gewerkt om het aantal vluchtelingen dat naar Europa en naar Nederland komt te beperken. Daar gaan wij als gemeente eenvoudigweg niet over. Voor de opvang van vergunninghouders, die al in Nederland zijn, krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd door het Rijk en in een democratische rechtsstaat hebben we de plicht aan deze verplichting te voldoen. Lees verder

 • Aanpassing verordening algemene begraafplaats Ridderkerk

  23 juni − De VVD vindt het positief, dat de aanpassingen in de verordening leiden tot waarborgen voor een langere grafrustperiode en het verbeteren van de dienstverlening op de begraafplaatsen. In het raadsvoorstel wordt echter ook aangegeven, dat het vanwege de enorme impact passend is voor het begraven van foetussen en kinderen de graven kosteloos uit te geven en geen kosten voor het begraven in rekening te brengen. Wij hebben er echter zeer grote moeite mee, dat op basis van leedvergelijking onderscheid wordt gemaakt in de tarieven. Lees verder

 • Jaarstukken 2015 Ridderkerk

  23 juni − Het is goed om te vernemen dat de budgetafwijkingen de toets op de rechtmatigheid hebben doorstaan en dat de voor de fouten vastgestelde tolerantiegrens niet is overschreden. De VVD heeft echter wel geconstateerd, dat grote afwijkingen ten opzichte van het budget niet altijd tijdig aan de raad gemeld worden. Lees verder

 • Nota reserves en voorzieningen

  28 mei − De VVD heeft reeds eerder aangegeven dat het college naarstig op zoek is naar geld ter bekostiging van het IAP. Bij dit agendapunt zien we deze poging opnieuw. In dit stuk geeft het college aan dat de ondergrens van de algemene reserve van 20 miljoen aan de hoge kant is. En in de commissie heeft de wethouder aangegeven dat 15 miljoen voldoende moet zijn. Het mag duidelijk zijn dat de VVD het oneens is met deze zienswijze. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat een zeer bekende fractievoorzitter van het CDA verheugd was dat er altijd “op zijn Ridderkerks” begroot werd. Jammer dat dit principe nu losgelaten wordt. Lees verder