Orgaandonoren onmisbaar

Zelden of wellicht nooit zullen mensen met een gezond lichaam erbij stilstaan, hoe geweldig het is om zonder pijn en/of beperkingen door het leven te mogen en kunnen gaan. Dit geldt echter niet voor mensen die op een donororgaan wachten. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de beperkingen van bijvoorbeeld een slecht functionerende lever of nier. De dagelijkse pijn, de vermoeidheid, de afhankelijkheid van anderen, de frequente ziekenhuisbezoeken voor zware behandelingen, de geestelijke druk en de dagelijkse (wan)hoop op het bericht dat een donororgaan beschikbaar is, beperken het levensgeluk in zeer grote mate. Een donororgaan kan niet alleen zorgen voor een langer leven, maar ook voor een kwalitatief beter leven.

Jaarlijks staan rond de 1000 mensen op de wachtlijst voor een orgaandonatie en tientallen van hen overlijden, terwijl ze wachten. Ieder mens die op de wachtlijst staat, is er dan ook één te veel. Als orgaandonor kun je met je hart, 2 nieren, longen, lever, alvleesklier en dunne darm wel 8 levens redden. Hoe geweldig zou het niet zijn, wanneer we met zijn allen ervoor zorgen, dat er geen wachtlijst meer is en dat we na ons eigen (aardse) leven, het leven van anderen kunnen verlengen en aangenamer kunnen maken.

Vanuit mijn liberale overtuiging vind ik het heel belangrijk, dat we zelf beslissen wat er wel en niet met ons lichaam gebeurt. De keuze voor orgaandonatie zouden we niet bij onze nabestaanden en niet bij de politiek moeten neerleggen. Het zou een keuze moeten zijn, die we zelf vanuit ons hart en onze ratio willen maken. Door onze keuze te registreren geeft dat duidelijkheid aan familie en artsen. Ook indien we geen donor willen worden, is vastlegging van die keuze belangrijk. Familie hoeft dan niet op een emotioneel moment op de vraag van een arts te beslissen of de organen beschikbaar mogen worden gesteld.

De vakantie komt eraan en het zou mooi zijn, wanneer eenieder even de tijd wil vrijmaken om zijn/haar gedachten over orgaandonatie te laten gaan. Daarbij wil ik u het boek “Dansen in het zand” van onze Ridderkerker André Bek van harte aanbevelen (www.danseninhetzand.nl). Het betreft hier een werkelijk gebeurd en ontroerend verhaal over niertransplantaties. Het geeft een geweldige inkijk in het leven van een nierpatiënt en de noodzaak van donoren. Ik ben ervan overtuigd dat u na het lezen van dit boek de meerwaarde inziet van het ter beschikking stellen van organen.

Orgaandonoren zijn onmisbaar en bieden zonder iets van hun eigen levensgeluk in te hoeven leveren andere mensen en hun omgeving de mogelijkheid extra en mooie levensjaren te beleven. Ga dus snel naar www.donorregistratie.nl en registreer weloverwogen uw keuze.

Wilt u de VVD hierover of over andere zaken spreken?

Voor mailadressen en telefoonnummers: www.ridderkerk.vvd.nl

Edward Piena

VVD Ridderkerk