Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!

De bijdrage van de VVD tijdens de algemene beschouwingen in Ridderkerk. Geschreven en voorgedragen door fractievoorzitter Louis van der Spoel.

Een ieder is wie hij of zij is, een ieder kan en mag zijn wie hij of zij wil zijn, met zijn of haar eigen mening en daar moeten en mogen we echt trots op zijn. We moeten dat ook kunnen en durven zeggen. Iedere dag weer. Dus zeker op een dag als vandaag.

 

We moeten onze vrijheid en onze democratie veel meer waarderen in plaats van deze als een vanzelfsprekendheid te beschouwen. Daar mogen we best vaker bij stil staan.

 

Bij deze algemene beschouwingen in Ridderkerk kunnen we in alle openheid met elkaar in discussie gaan, zeker over zaken waar we over van mening verschillen. Juist die scherpe discussies zorgen ervoor dat het beste bereikt wordt voor alle Ridderkerkers. En daar doen we het voor!!!

 

En dan gaat het over inhoud met respect voor elkaar en elkaars mening.


In onze vrije samenleving is volop ruimte voor verschillen tussen mensen. Maar dat betekent niet dat we in moeten leveren op onze vrijheden. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar. Met onze waarden en vrijheden is het alles of niets! Take it or leave it!

 

Deze geweldige vrijheid is en blijft voor de VVD ons liberale kompas. Wij staan pal voor die vrijheid. Juist daarom is Nederland Nederland. En wat is het prachtig om Nederlander te zijn.

En voorzitter, zeg nu eerlijk, daarbij komt nog: Ridderkerk heeft het helemaal!

 

Dus is er maar 1 conclusie mogelijk: Wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!