Column: Normaal doen

Het thema van de algemene beschouwingen in november 2016 was voor de VVD Ridderkerk: “ wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn”. Want met alle kritiek die we kunnen en mogen hebben, omdat op veel terreinen er nog zaken te verbeteren zijn, gaan heel veel dingen gewoon goed. We hebben in Ridderkerk en Nederland met elkaar veel mooie dingen bereikt. Dat beseffen we ons vaak te weinig.

Onze premier Mark Rutte geeft daarom terecht aan dat we een ontzettend gaaf land zijn. Wij zouden nergens anders willen wonen. U wel?

Maar sluipenderwijs gebeuren er dingen in onze samenleving die we niet normaal vinden en die we nooit normaal mogen gaan vinden. Ambulancepersoneel of politie aanvallen, terwijl ze hulp verlenen? Doe normaal! Vrouwen of homo‘s lastig vallen? Doe normaal! Nederlanders om niks uitmaken voor racisten? Doe normaal!

Mensen maken zich terecht zorgen over hoe we omgaan met elkaar. Het kan niet zo zijn dat een klein groepje mensen onze manier van leven doelbewust onmogelijk probeert te maken.

Het moeten inleveren op onze vrijheden of een stap terug doen is niet aan de orde, want vanwege die duur bevochten vrijheid is Nederland juist Nederland. Onze verworvenheden zijn simpelweg niet onderhandelbaar. En dat betekent dat we onze waarden actief moeten verdedigen. We zullen glashelder moeten blijven maken wat in ons land en dus ook in Ridderkerk normaal is en wat niet.

In ons land gelden regels. Overtreed je die, dan grijpen wij in. Consequent. Iedere keer. Vooral niet allerlei flauwekul argumenten aanvoeren om wat krom is recht te praten. We moeten juist onze grenzen aangeven en handhaven! Wetten en regels gelden in dit land voor iedereen. En je gedraagt je gewoon fatsoenlijk. Dat is heel normaal. We laten de hufterigheid van een kleine groep nooit winnen. Nederland moet dat gave land blijven, waar we ons thuis en veilig voelen. Een land waar óók mensen die het niet zelfstandig redden ondersteund worden en op onze hulp kunnen rekenen.

Oók de VVD Ridderkerk blijft pal staan voor onze vrijheid en verworvenheden, iedere dag weer. Juist omdat Nederland Nederland is, juist omdat Ridderkerk Ridderkerk is.