Startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’

Voorzitter,

In deze Startnotitie wordt al stellig aangegeven, dat de gymzaal in dit gebied  moet verdwijnen. Wij stellen voor om bij het opstellen van de gebiedsvisie ook de mogelijkheid van behoud van deze gymzaal te onderzoeken. De gymzaal kan bij een mogelijke samenvoeging van verschillende functies als kinderopvang, school en wijkgebouw de multi-functionaliteit van het gebied vergroten en wellicht wil bijvoorbeeld CBS de Wingerd de gymzaal wel adopteren. De belangen en ambities van de eigenaren, gebruikers en omwonenden worden hiermee dan echt meegenomen en gewogen in de op te stellen gebiedsvisie. Wat de VVD betreft is het niet wenselijk om OBS de Noord in dit gebied te vestigen en is onderzoek hiernaar niet nodig. Wij zijn benieuwd of de andere fracties zich ook in onze voorstellen kunnen vinden?