Column: Duurzame realiteitszin

De VVD Ridderkerk is groot voorstander van duurzaamheid en ziet duurzaamheid ook als een kans voor economische ontwikkeling. Duurzaamheid moet zeker sterk gestimuleerd worden: niet door te subsidiëren, maar door minder regels en eenvoudige procedures. En vooral door eerlijke en heldere communicatie om gedrags- en mentaliteitsveranderingen (verder) te bevorderen!

 

Duurzaamheid wordt tegenwoordig te pas en –nog vaker- te onpas gebruikt om maatregelen te nemen of te laten of –nog erger- om vooral zichzelf te profileren als maatschappelijk verantwoord.

 

Een voorbeeld daarvan is het voorstel om de bestaande verlichting in de openbare ruimte versneld te vervangen door led verlichting, terwijl de bestaande verlichting nog lang niet afgeschreven is. Dus feitelijk pleiten voor kapitaalvernietiging en er volledig aan voorbijgaan dat het verwijderen en vernietigen van de bestaande verlichting het milieu zelfs extra belast.

 

Door hun profileringsdrang noemen de duurzaamheidsgoeroe ‘s echter alleen heel selectief de voordelen van hun voorstellen, maar hoor je hen niet over de nadelen. Zo zijn ze voor alternatieve energiebronnen, maar ineens tegen windmolens. Laten zij dan zo eerlijk zijn te erkennen dat ook aan duurzame energie en duurzame maatregelen meestal negatieve kanten kleven. Dan pleit men ineens –tot grote blijdschap van de VVD Ridderkerk- wel voor realisme.

 

Wij zijn voor het zoveel mogelijk scheiden van afval en dus ook het scheiden van plastic. Een groot deel van het ingezamelde plastic wordt op dit moment alsnog verbrand in plaats van hergebruikt. Door dit weg te moffelen en vooral niet te benoemen, ontneem je mensen de motivatie om afval te blijven scheiden.

 

De VVD Ridderkerk is voor een realistische benadering van duurzaamheid. Dus ook voor een gefaseerd en realistisch onderbouwd afvalbeleidsplan, want haastige spoed is zelden goed. Dus ook eerlijk alle voor- en nadelen benoemen en tegen elkaar afwegen en daarover open en transparant communiceren. Juist omdat we met het oog op de toekomst allemaal onze bijdrage moeten leveren aan een meer duurzame samenleving. Daar hoeven we niemand van te overtuigen.

 

De grootste winst bij duurzaamheid is te behalen door een open, eerlijke en heldere communicatie over de voor- en nadelen van de diverse opties, juist om gedrags- en mentaliteitsveranderingen te blijven bevorderen!!!

 

Louis van der Spoel

Fractievoorzitter VVD Ridderkerk