Afvalplan: te ontduidelijk en onzeker

Voorzitter,

 

·        Uitgewerkt moet nog worden op welke wijze GFT in de hoogbouw ingezameld moet worden                                                                                                                                

·        Uitgewerkt moet nog worden op welke wijze gratis klepbewegingen gegeven

gaan worden voor de luiers van mensen met kinderen en voor mensen die incontinentie luiers gebruiken                                                                                                     

·        Uitgewerkt moet nog worden hoe mensen gaan aantonen dat ze incontinent zijn en op welke wijze hun privacy daarbij gewaarborgd is                                        

·        Uitgewerkt moet nog worden op welke efficiënte wijze minima gratis klepbewegingen krijgen en hoeveel klepbewegingen dat mogen zijn                                   

·        Uitgewerkt moet nog worden op welke wijze verenigingen invulling gaan geven aan hun tegenprestatie voor opbrengsten van oud papier                                       

·        Uitgewerkt moet nog worden hoe met afvaltoerisme moet worden omgegaan                   

·        Uitgewerkt moet nog worden op welke wijze het zogenaamde Diftar systeem vorm moet krijgen

·        En zo voorts

 

 En dan te bedenken dat zaken als hygiëne en schade aan niet onderheide woningen pas serieus genomen gaan worden, wanneer de ellende al heeft plaatsgevonden en men reeds anderhalf jaar met dit plan bezig is. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering de tijd genomen om te vertellen dat dit één van de mooiste voorstellen is die hij heeft ingebracht en dat hij er trots op is. Hierbij zou je je af kunnen vragen hoe slecht zijn andere voorstellen dan wel niet geweest moeten zijn. Met een promotiepraatje kan de VVD Ridderkerk echter nog leven, maar we zijn zwaar teleurgesteld en beschouwen het als hoogst onfatsoenlijk dat de wethouder in een openbare vergadering onze vragen niet heeft willen beantwoorden. Een dergelijke weigering behoort in ieder geval niet tot onze waarden en normen.

 

Voorzitter, de VVD Ridderkerk vraagt zich af of een debat over dit plan in de raad wel zin heeft. Zo heeft de heer Alkema in Het Zuiden laten weten, dat hij dualisme mooi vindt, echter alleen indien er over een onderwerp geen afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord. Op dat moment houden zij zich aan de gemaakte

afspraken, blijkbaar ongeacht de kwaliteit van een plan. Met de CU hoeven we dus

het debat niet aan te gaan. Dit geldt blijkbaar ook voor de CDA fractie, zoals bij het

vorige agendapunt is bevestigd.

 

 

Onze hoop zou dan gevestigd kunnen zijn op Leefbaar Ridderkerk. Met minimaal

29 aan de wethouder gestelde vragen zou je toch denken dat ook zij grote moeite

hebben met dit plan en een betere uitwerking verwachten. Waarschijnlijk valse

hoop, omdat zij over de streep getrokken lijken te worden met de aan het plan

toegevoegde woorden “schoon, heel en veilig” en het opnemen van een extra

halve BOA om de te verwachten verrommeling tegen te gaan.

 

Voorzitter, wij staan positief tegenover een goed uitgewerkt afvalplan en wij roepen onze inwoners op om nog beter hun afval te scheiden en daar is dit plan niet voor

nodig. Wij zijn er ook een voorstander van dat een

college de nodige ruimte heeft om plannen binnen de gestelde kaders uit te

voeren. Dat is echter wat anders dan ruimte geven om plannen verder uit te

werken en ze daarna zonder akkoord van de raad uit te kunnen voeren. Alleen informeren over de voortgang is absoluut onvoldoende.

 

De VVD Ridderkerk is een groot voorstander van duurzaamheid, maar we zijn tegen dit plan, omdat er te veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn, waarover de raad niet mee mag beslissen. Ook in geval van duurzaamheid is realiteitszin noodzakelijk.