Column: Het toekomstige Ridderkerk, dat bent u!

De tijd gaat snel en voor u het weet staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. In maart 2018 mogen we weer gebruik maken van ons stemrecht en kunnen we ook in de aanloop daarnaar toe invloed uitoefenen op zaken, die ons prachtige Ridderkerk aangaan. De afgelopen jaren heb ik als raadslid nog nadrukkelijker gemerkt dat een groot aantal mensen aan de zijlijn roept dat het anders moet zonder aan te geven hoe, zonder te letten op de financiële ruimte die er is en meer dan eens vanuit het eigen belang. Die vrijheid gun ik iedereen, maar vrijheid is niet los te zien van verantwoordelijkheid. Bij het nemen van elk besluit zullen alle belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden en het resultaat kan weleens strijdig zijn met je eigen belang of dat van een bepaalde groep mensen. Want zo werkt het in een democratische rechtsstaat.

 

Wilt u actief werk maken van uw ideeën over Ridderkerk? Maak dan een positieve keuze. Kies vanuit uw betrokkenheid om zelf mede vorm en inhoud aan plannen en besluiten te geven. Dat kan bijvoorbeeld door lid te worden van een politieke partij en daardoor onder andere mee te praten over en mee te schrijven aan een verkiezingsprogramma. Of door nog een stap verder te gaan, namelijk door een politieke functie op u te nemen.

 

De VVD Ridderkerk verwelkomt graag betrokken en positief kritische mensen: als klankbord voor de fractie, voor in besturen, als raadslid, wethouder, waterschapbestuurder, statenlid enz. Zo kunt u lokaal vanuit een liberale visie nadrukkelijker invloed uitoefenen op besluiten die de inwoners van Ridderkerk rechtstreeks treffen.

 

De landelijke VVD verzorgt voor al deze mensen die zich op een positieve manier voor een liberale maatschappij willen inzetten doorlopend cursussen en trainingen. Die worden gegeven door mensen uit de praktijk. Het kan zo maar gebeuren dat u getraind wordt door Tweede Kamerleden of Mark Rutte. Goed om van deze mensen te horen waar zij zich mee bezighouden, welke afwegingen zij maken en daarvan te leren. Zo ontwikkelt u zichzelf en kunnen we als VVD’ers samen het gemeentelijk beleid liberaler maken.

 

Bent u positief ingesteld? Denkt u in mogelijkheden en niet in moeilijkheden? Denkt u in kansen en niet in problemen? Gelooft u in vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid? Durft u de uitdaging aan? Word dan lid van de VVD en werk actief mee aan een liberalere en betere toekomst voor Ridderkerk.

 

Want: de toekomst van Ridderkerk, dat bent u!