Bereikbaarheid sportpark Reijerpark

Een verkeersveilig Ridderkerk is in het belang van ons allemaal. Of een rotonde voor fietsers in twee richtingen berijdbaar te maken voor een grotere veiligheid zorgt, valt te betwijfelen. In elk geval heeft de VVD nog geen feiten vernomen, waaruit dat blijkt. Sterker nog, voor automobilisten wordt het een stuk onoverzichtelijker en daarmee neemt de kans op aanrijdingen met fietsers toe. Ook voor de fietsers onderling neemt de kans op conflictmomenten toe, omdat ze elkaar meer dan op een eenrichtings rotonde gaan kruisen. Ook het college is er blijkbaar niet van overtuigd, dat de veiligheid met deze maatregel wordt vergroot. Ze wijzen erop, dat veel aandacht nodig is voor bebording en signalering om automobilisten er bewust van te maken dat fietsers van beide kanten kunnen komen. Verkeerskundig genieten de aanpassingen van de rotondes dus niet de voorkeur. Interessant wordt dan het aangevoerde argument, dat de rotondes aangepast moeten worden, omdat fietsers nu vaak tegen de richting in rijden en dat dit gevaarlijke en/of hinderlijke situaties oplevert. Indien we dus maar lang en vaak genoeg de geldende verkeersregels overtreden, dan word je uiteindelijk beloond. De VVD Ridderkerk kan je hier geen begrip voor opbrengen. Het aanleggen van het voorgestelde voetpad langs de Populierenlaan zal de verkeersveiligheid doen toenemen en daar zouden wij dan ook mee in kunnen stemmen. Dat bij eerdere aanpassingen hiermee geen rekening is gehouden en voortschrijdend inzicht de aanleg nodig maakt, is wellicht zonde van het geld, maar kan een keer gebeuren. Dat is wel een reden temeer om de rotondes niet zonder nader veiligheidsonderzoek aan te passen. Gesprekken met meerdere fietsers bij de rotondes en met automobilisten geven aan, dat men niet het gevoel heeft dat de veiligheid door de aanpassingen vergroot wordt en dat fietsers zich gewoon aan de wet hebben dienen te houden. Dit sterkt de VVD Ridderkerk in de mening dat niet besloten moet worden om de rotondes voor fietsers in twee richtingen berijdbaar te maken.