Column: Onnodige angst voor het onbekende

In het belang van onze eigen toekomst en vooral die van toekomstige generaties is het onontkoombaar om mee te gaan met onze tijd. Of beter nog: om voorop te lopen. De wereld verandert doorlopend en veranderingen brengen vaak onzekerheid met zich mee. Mensen proberen dan door vol op de rem te trappen deze veranderingen tegen te gaan, maar angst is een slechte raadgever. Voor- en nadelen dienen op basis van feiten tegen elkaar afgewogen te worden.

 

Mijn opa begon in de 60-er jaren een supermarkt. Hij werd door velen voor gek verklaard, want mensen zouden niets méér kopen dan dat ze nodig hadden. Niets bleek minder waar. Vandaag de dag komen mensen fysiek al minder of zelfs niet meer in een winkel, omdat ze via internet hun boodschappen doen.

 

Toen ik met werken begon, werd er afscheid genomen van de telex en was de fax een geweldige uitvinding. Terwijl nu bijna niemand die meer gebruikt, omdat bijna alles via e-mail wordt gedaan.

 

Begin 90- er jaren mocht je wanneer je al op een mobiele telefoon gebeld werd, daar niet mee terugbellen. Je belde de klant simpelweg met een vaste telefoon terug. Vandaag heeft bijna iedereen minimaal 1 mobieltje en zeker niet alleen om te bellen.

 

Allemaal ontwikkelingen waar in het begin vaak wantrouwig en met gefronste wenkbrauwen tegen aan gekeken werd. Maar nu heel gewoon en zelfs onmisbaar om mee te kunnen doen in onze samenleving.

 

We moeten dus vooruit durven kijken en verder kijken dan de nabije toekomst.

 

Ook op het gebied van het Openbaar Vervoer zijn er veel dingen veranderd. Opmerkelijk is het dan dat dit college zich inzet voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer Bus. Ridderkerk maakt deel uit van een Metropool regio en het is zeer vreemd dat binnen die regio Ridderkerk als enige geen enkele railverbinding heeft. Willen we in de regio en daarbuiten als Ridderkerk een volwaardige rol kunnen blijven vervullen, dan ontkomen we niet aan een railverbinding. Het is daarom van belang om ons als Ridderkerk bij de andere overheden sterk te maken voor een HOV railverbinding. Wellicht moeten we dan de tram al vast overslaan en ons in zetten voor een lightrail-verbinding of magneetzweefvervoer. Veranderingen zijn hoogst noodzakelijk willen we ook de generaties na ons perspectief bieden op een mooie toekomst.