Toekomstige relatie met St. Sport en Welzijn Ridderkerk

De inkoop van diensten op het gebied van sport, welzijn en het beheer en de exploitatie van onze maatschappelijke onroerende zaken heeft geleid tot een onrechtmatigheidsverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2016. Bij de inkoop is namelijk onvoldoende rekening gehouden met de wetswijzigingen. De wethouder heeft de indruk gewekt dat deze onrechtmatigheid de gemeente min of meer is overkomen. Uit de aanvullende informatie, die op verzoek van de VVD Ridderkerk met een neerbuigende toon is toegezegd en na nader overleg met ons op verder keurige wijze is verstrekt, trekken wij eerder de conclusie dat er bij de uitvoering gemeentelijke fouten zijn gemaakt. Nu is fouten maken menselijk, maar kom daar dan ook ruiterlijk voor uit en probeer de schuldvraag niet deels ergens anders neer te leggen en/of een ander de dupe daarvan te laten zijn.

 

Sport, welzijn en het beheer en de exploitatie van de maatschappelijke gebouwen zijn van groot belang voor onze inwoners. Aan de te contracteren partijen de opdracht om deze taken dan ook tot op in de puntjes te verzorgen. Het college heeft ervoor gekozen om de sport- en welzijnsdiensten zonder aanbesteding in te kopen bij Stichting Sport & Welzijn Ridderkerk. De Raad van Toezicht van de Stg Sport&Welzijn heeft, weliswaar niet unaniem en met enige terughoudendheid, aangegeven zich hierin te

kunnen vinden. Het wettelijke gevolg is dat het toezicht op deze organisatie voor meer dan 50% in handen moet zijn van de gemeente. Wij vinden het zeer belangrijk dat de gemeentelijk toezichthouder zijn/haar werk volledig onafhankelijk kan doen en ambtenaren elkaar in deze niet gaan controleren. Graag krijgt de VVD Ridderkerk van de wethouder de toezegging dat de gemeentelijk toezichthouder niet uit het college of de gelederen van het ambtelijk apparaat komt.

 

Het college heeft besloten het beheer en de exploitatie van ons maatschappelijk vastgoed te gaan aanbesteden. Wij zijn niet tegen dit aanbestedingsproces. Wel vragen wij tot slot aan de wethouder de toezegging dat in het bestek van de aanbesteding minimaal twee zaken worden opgenomen:

 

  • Kwaliteit van dienstverlening en aantoonbare lokale binding moeten zwaarder wegen dan de aangeboden prijs, en
  • Baangarantie voor de huidige B&E-medewerkers , waarbij hun thans overeengekomen arbeidsvoorwaarden volledig worden gerespecteerd.