Omgevingsvisie Ridderkerk

De omgevingsvisie Ridderkerk moet de opvolger worden van de Structuurvisie 2009, die tot 2020 loopt. Hiermee lopen we vooruit op een wetswijziging, die aanpassing van de huidige structuurvisie nodig maakt. De omgevingsvisie moet het hulpmiddel zijn om Ridderkerk goed voor te bereiden op de toekomst en toekomstige ontwikkelingen en getuigt volgens het college van een nuchtere, realistische visie met voldoende ambitie. De ontwikkelingen in onze maatschappij gaan snel en daarvan zien we in deze visie weinig terug. Er is eerder sprake van een behoudende visie, die na bijna tien jaar weinig afwijkt van de huidige structuurvisie. De VVD Ridderkerk wil echter een visie, waarbij we de inwoners een omgeving blijven bieden, waar zij met plezier kunnen werken, wonen, recreëren en kunnen profiteren van de technologische vooruitgang. Met de waardevolle elementen uit het verleden moeten we zeker zorgvuldig omgaan. We willen echter geen Staphorst aan de Maas worden, maar meegaan met onze tijd. Ambitieus kunnen we de Omgevingsvisie dan ook niet noemen.

 

Duurzaamheid en klimaatadaptatie worden benoemd. Daar blijft het min of meer bij. Zonder een nader bepaalde strategie is het niet realistisch om te verwachten dat we op deze gebieden de noodzakelijke stappen gaan zetten. Net zo min getuigt het van realisme om er op voorhand van uit te gaan dat het tramtracé door de Provincie geschrapt gaat worden. Een goede voorbereiding op de toekomst is lastig, wanneer in een omgevingsvisie zaken als werkgelegenheid en een evenwichtige bevolkingsopbouw nauwelijks zijn uitgewerkt en de sociale component op veel, zo niet alle gebieden ontbreekt.

 

De VVD Ridderkerk wil een omgevingsvisie en een uitvoeringsplan die een duidelijke stip op de horizon laten zien. Een omgevingsvisie die het beeld is van een toekomstig energiek en vitaal Ridderkerk en die niet gericht is op een gemeente die als een openluchtmuseum bekend komt te staan. Uit het vaststellen van deze omgevingsvisie loopt geen bloed, zodat wij ervoor pleiten deze visie eerst nader uit te werken.