Gebiedsvisie P.C. Hoofdstraat en omgeving

De Gebiedsvisie PC Hooftstraat moet worden gezien als een beschrijving van de plek waar we naar toe willen. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het geen plan is. Voor de gemeente is het wel een bindend document en dat betekent dat er bij mensen en organisaties verwachtingen worden gewekt, waarvan het uitermate onzeker is of die ook waargemaakt kunnen worden. In het raadsvoorstel zelf wordt namelijk de kanttekening geplaatst, dat de gemeente niet de regie in handen heeft. De ontwikkelingen zullen grotendeels geïnitieerd en betaald moeten worden door particuliere partijen. En daar wringt de schoen. Deze particuliere partijen hebben het eigendom van een groot deel van het gebied en de gemeente kan en/of wil deze eigenaren niets bieden. Het kan dan heel lang duren, voordat dit gebied de gewenste indeling krijgt. Leuk de opmerking: ‘Geef de tijd de ruimte’, maar zonder stip op de horizon komt er meestal weinig terecht van een visie.

 

Bij de Omgevingsvisie werd er nog gesproken van een realistische visie, maar bij deze gebiedsvisie kan daar zeker niet van gesproken worden. Veel wensen spelen zich af rond en op het terrein van Trelleborg. Met Trelleborg zijn geen concrete gesprekken over de wensen gevoerd, maar dit bedrijf zal toch de nodige grote investeringen moeten doen zonder dat zij zelf daarvan beter wordt. Tevens kost het de gemeente ook veel geld om Trelleborg een eigen inrit op de Vondellaan te geven. Met een dergelijke inrit wordt een schijnveiligheid gecreëerd voor de fietsers, omdat bij de twee daar liggende rotondes veel vrachtwagenbewegingen gaan komen. Dat noemen we het verplaatsen van het probleem of zelfs het vergroten van het probleem. De ideeën over dit gebied zijn dan wat de

VVD betreft niet meer dan een proefballonnetje en die horen in een serieus stuk niet thuis.

 

Door deze gebiedsvisie komt de huisvesting van De Loods, poppodium De Gooth en jongerenvereniging Plexat op losse schroeven te staan.  Het college zal vast aangeven dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat deze organisaties goede vervangende huisvesting aangeboden zullen krijgen. Jammer is dan wel dat men nog niet weet waar dat zal zijn en de onzekerheid voor deze organisatie en hun bezoekers zal alleen maar toenemen.

 

De haalbaarheid van deze gebiedsvisie hangt af van het vertrek van veel verschillende bedrijven en eigenaren van de panden/gronden in dit gebied. Het is niet erg realistisch om te denken dat zij allemaal binnen afzienbare tijd uit dit gebied zullen wegtrekken.

 

Zo zijn er nog meer haken en ogen aan deze visie. Hierbij valt alleen al te denken aan de verkeersproblematiek van dit moment. Het moge duidelijk zijn dat de VVD Ridderkerk grote bedenkingen tegen dit plan heeft. Leuk om weer een document te hebben om te laten zien, dat er over zaken nagedacht is, maar wij verwachten een realistische visie, waarbij de gemeente ook zelf het heft in handen heeft om de visie, plannen mogen we het niet noemen, werkelijkheid te laten worden. Een visie maken rondom de bouw van een sporthal, omdat het Integraal Accomodatieplan koste wat het kost uitgevoerd moet worden, is niet het juiste uitgangspunt.

 

Het door de diverse partijen ingediende amendement en de motie lijken ons in onze opvatting te steunen. Wij geven er echter de voorkeur aan om de gehele visie in zijn totaliteit aan te passen tot een realistische visie.