Wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit (principebesluit) tot behouden van aandelen Eneco Groep N.V.

Graag maakt de VVD Ridderkerk gebruik van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen op het voorgenomen collegebesluit tot het behouden van de in Ridderkerkse handen zijnde aandelen van de Eneco aan het college mee te geven. Wij beseffen echter maar al te goed, dat onze opmerkingen geen zoden aan de dijk gaan zetten, omdat de wethouder in een eerdere raadsbijeenkomst en op social media al duidelijk te kennen heeft gegeven de aandelen niet te gaan verkopen. Toch gaan we een poging wagen. De VVD Ridderkerk wil deze aandelen namelijk wel verkopen en de hoofdreden daarvoor is zeker niet de miljoenenopbrengst, die Ridderkerk dan kan verwachten.

 

Dit college is bang dat bij verkoop van de aandelen de duurzaamheidsvisie van Eneco verloren gaat. Het behoud van deze aandelen geeft echter geen garantie dat Eneco duurzaam blijft. Als aandeelhouder van deze structuurvennootschap hebben we daar maar zeer beperkte zeggenschap in. Daarbij moeten we beseffen dat op dit moment een aanzienlijk deel van de investeringen van Eneco niet in duurzame energie wordt gestoken, dat hun duurzame investeringen voor een belangrijk deel gesubsidieerd worden en Eneco niet de enige partij op de energiemarkt is, die een duurzame visie heeft. Voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Ridderkerk zijn aandelen Eneco dus niet nodig en niet zinvol.

 

De VVD Ridderkerk is ook principieel tegen het behoud van de aandelen. Gemeenten behoren niet te speculeren met gemeenschapsgeld en het houden van aandelen in een commercieel bedrijf als Eneco is niets anders dan het beleggen van gelden in een risicovolle markt. Het argument van het college om de aandelen te behouden, omdat wij het geld niet nodig hebben, is bijzonder. Er wordt namelijk ook vermeld dat zonder het dividend uit deze aandelen er een gat in de begroting ontstaat. Dus rekenen we wel degelijk op deze inkomsten met alle risico’s van dien. Indien Eneco verkeerde investeringen doet of minder subsidie krijgt, zal dit invloed hebben op de dividenduitkeringen en dan zitten we ook met een gat in de begroting.

 

De VVD Ridderkerk is ervan overtuigd dat met de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco een directere bijdrage aan de samenleving geleverd kan worden door in duurzame energieprojecten te investeren, waardoor de lasten voor onze inwoners kunnen worden  verlaagd en wij in de begroting niet meer afhankelijk zijn van onzekere dividendopbrengsten.

 

Door het stempel duurzaamheid op voorstellen te plakken is deze collegeperiode al veel te vaak bij raadsvoorstellen erop gezinspeeld dat je voor moet zijn, omdat je anders bijna crimineel gedrag verweten wordt. Wij zijn voor duurzaamheid, maar wel gebaseerd op de juiste voorstelling van zaken en heldere afwegingen.

 

De wens van de VVD Ridderkerk mag duidelijk zijn: Gefaseerde verkoop van de aandelen Eneco en daarom dienen wij hiervoor samen met Partij18Plus een amendement in.