Realiseren nieuwe Gladheidsbestrijdingsfaciliteit

Gladheidsbestrijding is voor de veiligheid van verkeersdeelnemers van levensbelang en ook de economie heeft er grote voordelen van. Op voorhand moeten de faciliteiten om gladheid te bestrijden dan ook goed

geregeld zijn. Daar zullen velen het met ons eens zijn. In het raadsvoorstel wordt om een fors investeringskrediet voor een gladheidsbestrijdingsfaciliteit gevraagd. De wethouder heeft ons er in de commissievergadering echter niet van kunnen overtuigen, dat hij alle alternatieven goed onderzocht heeft. Uit beantwoording van een vraag

van de heer Los van Echt voor Ridderkerk kwam naar voren dat de wethouder niet eens uitdrukkelijk met Barendrecht over een gemeenschappelijke gladheidsbestrijdingsfaciliteit gesproken heeft. Indien EVR het al gewoon vindt, dat tenminste in BAR verband hierover

gesproken moet worden, dan mag dit van de wethouder toch zeker verwacht worden.

 

Samenwerking met andere omliggende gemeentes of het Waterschap behoort ook tot de mogelijkheden en een onderzoek om de gladheidsbestrijding uit te besteden is een andere optie. Wellicht komt dan naar voren gekomen, dat gladheidsbestrijding voordeliger en net zo

effectief geregeld kan worden.

 

Gezien de grootte van de gevraagde investering vinden wij het belangrijk dat eerst deze opties onderzocht worden, voordat we een investeringskrediet beschikbaar stellen. Daarom dient de VVD Ridderkerk samen met Partij18PLUS een amendement in om eerst de verschillende opties grondig te onderzoeken, zodat we een juiste afweging kunnen maken om een bepaald investeringskrediet al dan niet beschikbaar te stellen.