Column: Afvalscheiding: zin of onzin?

Elke dag wordt het afval bij ons thuis -net zoals bij u- zo goed mogelijk gescheiden. Nu hebben wij een tuin en dat maakt het allemaal een stuk gemakkelijker. Voor het gft-afval doen we de keukendeur open en gooien het in de bruine bak. Plastic, blikjes en drankkartons worden in een kastje verzameld en bij een volle zak wordt die achter de bruine bak geplaatst. Ook al is het twijfelachtig of het scheiden van plastic wezenlijk bijdraagt aan een beter milieu. Zeker niet nu de niet-elektrische ophaalwagens twee keer zo vaak de zakken komen ophalen. Oud papier en glas gaan in een herbruikbare tas en worden wekelijks in de verzamelbak vlakbij het huis gedaan. Het beperkte restafval vindt een plekje in de groene bak. Tsja, ook de VVD Ridderkerk ziet de noodzaak in om een steentje aan een beter leefmilieu bij te dragen.

 

Wij zijn echter wel kritisch bij duurzaamheidsplannen. Het etiket duurzaam wil nog niet zeggen, dat een dergelijk plan ook duurzaam is. Vaak kleven er nadelige milieueffecten aan de uitvoering van zo’n plan, die men dan voor het gemak maar niet benoemt. Nu we het over plannen hebben, hoe staat het met het reeds zes maanden geleden aangenomen Afvalbeleidsplan Ridderkerk? U weet wel, dat plan dat het college met grote haast aangenomen wilde zien en waarbij nog heel veel zaken uitgezocht en uitgewerkt moeten worden.

 

De conceptbegroting 2018 is inmiddels openbaar, maar nog steeds is niet duidelijk, wat het scheiden van afval de inwoners financieel gaat opleveren. Of wordt het zelfs duurder? Voor het storten van restafval in containers is straks een pasje nodig. Hoe staat het met de bescherming van de privacy bij het gebruik van dit pasje? Er zijn rechterlijke uitspraken, waardoor gemeenten hiervoor al teruggefloten zijn. Andere uitdagingen zoals een oplossing voor afvaltoerisme, lees: meer troep op straat, en het vinden van aanvaardbare plekken voor het plaatsten van ondergrondse containers zullen we nog maar even onbesproken laten.

 

De VVD Ridderkerk is een voorstander van het scheiden en verminderen van afval. Een aantal uitgangspunten uit het afvalbeleidsplan is goed, maar er blijven nog te veel onduidelijkheden en onzekerheden over. Haastige spoed is zelden goed. Een zakelijke en nuchtere kijk op duurzaamheidsplannen getuigt van realiteitszin. In deze tijden word je echter bijna als crimineel beschouwd, wanneer je kritisch bent over plannen met het etiketje duurzaamheid. Deze term wordt te vaak misbruikt om voorstellen erdoor te drukken. Duurzaamheid ja, maar dan wel met het complete en eerlijke verhaal komen.