Daar is tie dan!

Op 22 november j.l. hebben de Ridderkerkse leden  van het lokaal VVD-netwerk Barendrecht-Ridderkerk  de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld.

De door het Bestuur van het lokaal-netwerk voorgestelde ontwerp-kandidatenlijst werd ongewijzigd overgenomen..

 

De kandidatenlijst bestaat uit 6 personen. 3 bekende namen en 3 nieuwe gezichten.

 De lijst ziet er als volgt uit:

 

1.       De heer Louis van der Spoel . Louis van de Spoel is de huidige fractievoorzitter . Hij is 50 jaar en werkt als verkoper van biologische groenten en fruit aan Nederlandse en Belgische supermarktketens.

 

2.       De heer Edward Piena. Edward vormt in de huidige raad samen met Louis van de Spoel de VVD-fractie. Edward is 53 jaar en zelfstandig ondernemer.

 

3.       De heer Michel Borst. Michel is een van de nieuwkomers op de lijst.Tot aan zijn kandidaatstelling was Michel bestuurslid van het lokaal netwerk Barendrecht/Ridderkerk. Michel is 19 jaar oud en studeert Bestuurskunde. In het kader van zijn studie werkt hij momenteel als beleidsadviseur bij de gemeente Sliedrecht.

 

4.       Mevrouw ir. Ilse Verdiesen. Ilse in een nieuwkomer op de lijst.Ilse is 41 jaar en werkt als officier van de Koninklijke Landmacht bij het Defensie Cyber Command.

 

5.       De heer Vincent van der Have. Ook Vincent is nieuw op de lijst. Hij is 63 jaar en zelfstandig ondernemer in Ridderkerk.

 

6.       De heer Jan Visser. Jan stond ook voor de huidige raadsperiode op de lijst en is burgerlid voor de VVD. Jan is 68 jaar en gepensioneerd.

 

 

Met deze lijst gaat de VVD-Ridderkerk vol vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet.

Aan het Verkiezingsprogramma  onder het motto Van Voor en Door Ridderkerkers wordt op dit moment de laatste hand gelegd .