Veel geluk, liefde en gezondheid!

Dat is wat de VVD Ridderkerk u oprecht toewenst voor het heden en de toekomst: veel geluk, liefde en gezondheid!!! Als dit ons deel is , dan komt de rest vanzelf goed!

Zeker wanneer we in het afgelopen jaar in onze directe omgeving hebben gezien dat het op dit gebied onszelf, onze familie, vrienden of bekenden tegenzit, dan waardeer je dit des te meer. Pas dan realiseer je je dat geluk, liefde en gezondheid geenszins een vanzelfsprekendheid zijn. Dus laten we (proberen te) genieten van elke dag!

Het is verleidelijk om terug te kijken naar het afgelopen jaar en dan te benoemen welke zaken anders of beter hadden gekund. En dat zijn er meerdere. Helaas staan we te vaak stil bij negatieve zaken, ook al zeggen we dat we bevoorrecht zijn of zoals confessionelen zeggen: “tel uw zegeningen”.

Veel beter en belangrijker is het om naar de toekomst te kijken. Liberalen zijn van nature optimistisch en daarom kiezen wij ook bij het begin van 2018 voor een positieve insteek.

Wilt u ook dat zaken anders aangepakt worden en wilt u positiviteit de boventoon laten voeren? Breng dan op 21 maart a.s. uw stem uit!

Op die dag hebben we het (voor)recht om ons democratisch recht (misschien wel plicht) uit te oefenen door te gaan stemmen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. En zo bepaalt ook u welke kant het op gaat met onze prachtige gemeente Ridderkerk. Want wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!

Om maar iets te noemen: als VVD Ridderkerk willen we leven in een Ridderkerk dat veilig is voor iedereen: met iedere wijk een eigen Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) om hufterig gedrag aan te pakken of met een geluidswering langs de A15 bij het Oosterpark om nog aangenamer te kunnen leven.

Kortom als VVD Ridderkerk willen we leven in een Ridderkerk van de toekomst met een modern, daadkrachtig en onafhankelijk bestuur dat zuinig en vooral zinnig met belastinggeld omgaat.

Maakt ook u die positieve keuze? Stem dan 21 maart 2018 op VVD Ridderkerk.