Gebiedsvisie ‘Plein Oost en omgeving’

Voorzitter,

De gebiedsvisie Plein Oost en omgeving is door de VVD fractie positief

ontvangen. We zijn verheugd dat er in het gebied geen andere basisschool

dan CBS de Wingerd zal komen en het is goed dat maatschappelijke functies

in het gebied geclusterd worden. Openbare ruimtes van kwalitatief hoog niveau en voldoende verblijfs- en speelplekken naast woningbouw vinden wij erg belangrijk.

 

Toch hebben we op een aantal punten ook enige zorgen. Het verdwijnen van de gymzaal uit het gebied blijft voor ons een discutabel punt. De veiligheid voor de basisschoolkinderen en hun leerkrachten  zal afnemen, omdat ze verschillende keren moeten gaan oversteken om te kunnen gymmen in de nieuwe sporthal in het PC Hooftpark.

 

Geschrokken zijn we ook over de berichten van het Wijkoverleg Ridderkerk

Oost zoals het participatieproces met betrekking tot deze gebiedsvisie ervaren wordt. Dit is niet de eerste keer dat we dit soort berichten over participatie hebben ontvangen. De VVD Ridderkerk heeft altijd al grote twijfels over het ingezette participatiebeleid gehad, met name over de verwachtingen die gewekt worden. Maar bij het overleg over deze gebiedsvisie gaat er wel heel veel mis. En dan willen we de communicatie met de huidige gebruikers van de gymzaal nog maar even buiten beschouwing laten.

 

Voorzitter,

 

Als inwoner van Ridderkerk Oost heb ook ik geconstateerd, dat met de komst

van de supermarkt naast de reeds gevestigde ondernemers de winkelstrip een toegevoegde waarde voor de wijk is. In de toekomstvisie detailhandel krijgt Plein Oost een aparte vermelding, omdat het als enige winkelstrip zijn buurtfunctie en winkelfunctie heeft weten te behouden en toekomst heeft als winkelstrip.  In de Gebiedsvisie wordt niet uitgaan van detailhandel op deze locatie, maar zoals bij wel meer visies en plannen van dit college ziet de VVD Ridderkerk het anders. Wij vinden dan ook dat in het op te stellen bestemmingsplan voor dit gebied de functie detailhandel cq winkelfunctie opgenomen moet worden. Het is aan de markt of daar dan invulling aangegeven wordt. Daarom zijn wij mede-indieners van het amendement om hiervoor een steun in de rug te geven.