Ontbrekende afscherming A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West

Voorzitter,

Gezondheid is zeer belangrijk in ons leven. Een goede lucht- en geluidskwaliteit kan daaraan meer dan een steentje bijdragen. Daarom is elke verbetering, hoe klein dan ook, op dit gebied toe te juichen. Ondanks ons begrip voor tegenstanders van de realisering van de afscherming weegt bij de VVD Ridderkerk het algemeen belang zwaarder. Wel vinden wij het een verplichting van ons college om de tegenstanders bij de realisering van de afscherming zo goed als mogelijk te blijven informeren en waar mogelijk aan

hun bezwaren tegemoet te komen.

 

Wij juichen toe, dat eerst private partijen benaderd worden om het scherm voor hun rekening te nemen en dat bij de realisatie ook het opwekken van duurzame energie wordt meegenomen. Dat noemt de VVD Ridderkerk nu een win-win situatie. Een voorbeeld voor andere duurzaamheidsprojecten, nl niet door subsidiƫring, maar door eigen kracht uit de samenleving.

 

De wethouder heeft in de commissie het belang van realisering van het scherm aangegeven. Wij houden hem aan zijn woord, dat hij bij de raad met een financieringsverzoek terugkomt, wanneer onverhoopt geen private partij wordt gevonden om het scherm te plaatsen. Het gat in het scherm bij de A16 is nu lang genoeg open geweest.

 

Tevens spreken wij de verwachting uit, dat er vanaf dit moment werk gemaakt gaat worden van een scherm langs het Oosterpark. Ook daar wordt namelijk de nodige geluidsoverlast ervaren. Hopelijk zal de plaatsing van dit scherm een stuk sneller gaan.