Reserve Groot Onderhoud Accomodaties Ridderkerk

Goed dat de meerjarenonderhoudsplannen voor de gemeentelijke panden zijn  geactualiseerd. Door deze actualisatie is echter duidelijk geworden dat er  minimaal 1,5 miljoen euro extra benodigd is om het onderhoud uit te kunnen voeren. Dat is heel veel geld, maar wat de VVD fractie het meest dwars zit, is  het feit dat voorgesteld wordt deze 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve te  halen. Eerst hebben we bij te slopen panden als de Beverbol de gereserveerde  onderhoudsgelden vrij laten vallen om in dit geval de lasten voor de bouw van  De Wissel lager te laten uitvallen, terwijl die honderdduizenden euro’s gewoon  voor onderhoud behouden hadden kunnen blijven.  

 

Daarnaast behoren naar de mening van de VVD Ridderkerk gelden bestemd  voor het groot onderhoud ook gewoon begroot te worden en dat is dus  onvoldoende gebeurd. Dan is het wel heel gemakkelijk om als college steeds  te roepen dat we zo’n mooi sluitende begroting hebben, maar in de praktijk is  dat dan niet waar.  

 

Hoewel wij deze 1,5 miljoen euro liever gebruikt hadden voor lastenverlichting,  willen wij het komende college niet opzadelen met een erfenis van dit college.  Daarom zal de VVD Ridderkerk met tegenzin instemmen om het  geld uit de algemene reserve te halen, zodat in de komende jaren hiervoor  geen geld in de begroting gezocht hoeft te worden.