Wat heeft de VVD Bereikt?

Onder andere een eenmalige korting van 125.- euro verleend op alle gemeentelijke heffingen! Lees hier wat we nog meer bereikt hebben.

  1. Door een amendement van de VVD Ridderkerk is er een eenmalige korting van 125.- euro verleend op alle aanslagen gemeentelijke heffingen (Zowel voor Ridderkerkse huishoudens als ondernemers).
  2. Door de VVD Ridderkerk is gespreide betaling van gemeentelijke belasting ook mogelijk gemaakt voor inwoners en ondernemers die geen gebruik maken van automatische incasso.
  3. Mede door de VVD Ridderkerk is het faciliteren van ondersteunen van beurtpreventieteams in het 'Actieprogramma Veiligheid 2015' opgenomen.
  4. Door de inzet van BOA's moet elke vorm van (verkeers)overlast op en nabij de Rijksstraatweg bestreden worden. 
  5. om lucht- en geluidskwaliteit goed in beeld te brengen en houden wordt er mede door de VVD Ridderkerk een permanent lucht- en geluidsmeedpunt in Nieuw Reijerwaard geplaatst.
  6. Door een amendement van de VVD Ridderkerk is in de zienswijze Windenergie Zuid-Holland opgenomen om industrieterrein Ridderhaven-Donkersloot bij voorbaat niet (in planMer) Mee te laten nemen in het onderzoek naar een mogelijke plaatsing van windmolens.