definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen

Bij de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek dat Ilse Verdiesen (nummer 4 op de lijst) voldoende voorkeursstemmen heeft behaald voor een zetel in de raad. Zij is zeer trots en vereerd dat zoveel kiezers met hun stem haar het vertrouwen hebben gegeven.

Na haar definitieve plaatsing op de VVD lijst heeft Ilse onverwachts een unieke kans gekregen om naast haar werk een promotie onderzoek aan de TUDelft uit te voeren wat erg veel tijd kost. Hierdoor kan zij niet de benodigde tijd besteden dat een beginnend raadslid nodig heeft voor het inwerken in de complexe materie van het raadswerk. Daardoor heeft zij besloten af te zien van haar raadszetel en gaat ze de komende tijd als burgerlid met de VVD fractie meedraaien om ervaring op te doen en zich in te werken met als doel over vier jaar als volwaardig raadslid aan de slag te kunnen.

De voorkeursstemmen zijn een grote motivatie voor haar om de VVD Ridderkerk fractie in alle opzichten te steunen en zij zal haar mening binnen de fractie laten gelden. Het ervaren raadslid Edward Piena (nummer 2 op de kieslijst) zal haar plaats innemen.