Kadernota begroting 2019

Voorzitter,

 

Een beleidsarme kaderbegroting geeft al aan, dat er weinig spannends in te ontdekken zal zijn en dat is dan ook voor de Kadernota begroting 2019 het geval. Gelukkig hebben we wel kunnen lezen, dat het uitgangspunt voor de begroting een reële en structureel sluitende begroting is waarbij het uitgangspunt is dat structurele budgetten ook structureel zijn gefinancierd. De gemeenteraad is er voor verantwoordelijk dat dit ook gebeurt.

De VVD Ridderkerk is benieuwd welke van de diverse beloftes uit de verkiezingsprogramma’s en het coalitie-akkoord in het college-akkoord daadwerkelijk worden opgenomen. Nog interessanter is het om te zien hoe al die nieuwe structurele wensen in een reële en structureel sluitende begroting een plaatsje gaan krijgen zonder wederom daarbij de Algemene Reserve aan te spreken. Zeker gezien het feit dat de komende jaren voor verschillende posten nog fikse structurele kosten te verwachten zijn.

 

Wij gaan er tevens van uit dat het huidige ‘nieuw voor oud-beleid’ niet losgelaten wordt. De komende begroting in november zal dan ook onze volle aandacht krijgen.

 

Voorzitter,

 

De VVD Ridderkerk neemt de Kadernota begroting 2019 gemeente Ridderkerk voor kennisgeving aan en wij zien het college-akkoord graag voor 1 september aanstaande tegemoet.