Rekenkamercommissie Rapport Decentralisatie van de zorg.

Wij danken de Rekenkamercommissie voor haar rapport, maar hebben de volgende kritische opmerkingen:

 

De RKC komt ook nu weer met het advies om in gesprek te gaan met het college over…en om te zorgen dat de administratieve verslaglegging op orde moet zijn. Wij vinden dergelijke  adviezen te algemeen. Wij missen de spiegel die de raad moet worden voorgehouden over haar optreden. Graag zien wij veel concretere op- en aanmerkingen tegemoet over hoe de raad haar rol beter kan invullen. RKC, spreek u expliciet uit waarin de raad het goed doet, waarin de raad tekort schiet en hoe zij beter in positie kan komen.

Met betrekking tot het raadsvoorstel zullen we tegen punt 3 stemmen nl. de oprichting van een platform. Zoals de RKC zelf in het rapport aangeeft moet het platform effectief zijn zonder tot meer administratieve lasten of overhead te leiden. De VVD Ridderkerk is er van overtuigd dat zo’ n platform dit juist in de hand gaat werken.

Het gaat wat de VVD betreft veel meer om de mindset, omdat zowel het ambtelijk apparaat als de zorgverzekeraars blijven steken in de transitie. Vanaf het begin en nu nog steeds hebben zij te weinig de vernieuwing en de integraliteit op het netvlies. Een platform gaat die omslag in denken eerder vertragen dan bevorderen. Transformatie is loskomen van het oude denken en gewoon een kwestie van doen, zodat er veel meer positieve resultaten op de werkvloer worden bereikt in het belang van onze inwoners.