Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein

Voorzitter,

 Over smaak valt niet te twisten, maar over het gevraagde aanvullende budget voor de kunsttoepassing op het Koningsplein wel. De VVD Ridderkerk vindt een budgetoverschrijding van 75% onacceptabel, waarbij de raad wederom voor een voldongen feit wordt geplaatst en niet duidelijk is waarvoor het extra geld nodig is. De VVD stemt daarom tegen het raadsvoorstel voor de uitvoering kunsttoepassing Koningsplein in de huidige vorm. Het logische gevolg hiervan is, dat wij ook tegen de ingediende amendementen zullen stemmen.