Collegeprogramma 2018-2022

Van palet naar prestatie.

 

“Omdat concrete afspraken of een visie op veel terreinen totaal ontbreekt, heeft de VVD zorg of deze coalitie wel de creativiteit heeft om specifiek lokaal Ridderkerks beleid vorm te kunnen geven”. Dat was de tekst van de VVD Ridderkerk op 31 mei j.l. bij behandeling van het coalitieakkoord.

 

Helaas wordt dat beeld bevestigd door de aankondiging van ruim 25 onderzoeken, evaluaties, analyses enzovoorts. Met andere woorden: het college heeft voor veel zaken geen oplossing en schuift zaken voor zich uit. Het blijft dus bij een palet van vage kleuren, maar een schilderij, laat staan een kunstwerk als resultaat zit er echt niet in. Een kwast of penseel wordt blijkbaar pas op zijn vroegst eind 2019 ter hand genomen. En dus komt men op dit moment niet verder dan wat vingerverf geklieder. Zoals we eerder ook al zeiden een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar.

 

Waar maakt Partij18PLUS als overwinnaar van de verkiezingen het verschil? Oh ja, door als de begroting wordt vastgesteld niet in gesprek te gaan met andere partijen, omdat men discussies uit de weg gaat. En het moet natuurlijk gezegd worden, de ja-ja sticker is natuurlijk een geweldige prestatie die binnengesleept is.

 

De VVD Ridderkerk constateert opnieuw: Partij 18PLUS heeft 80% benoemd uit het verkiezingsprogramma, maar slechts weinig gerealiseerd.

 

Zoals de VVD Ridderkerk eerder meldde blonk het coalitie akkoord uit in landelijke algemeenheden. Dat zien we ook helaas terug in het collegeakkoord. Juist met twee partijen in het college die zich zo laten voorstaan op hun lokale bindingen is dat uitermate teleurstellend.

 

 

Wat vindt de VVD Ridderkerk goed aan dit akkoord?

 

In het voorwoord staat: “we zijn duidelijk over de belangen die we hebben af te wegen en over dilemma ’s waar we soms voor staan.” Een goede formulering wat de VVD Ridderkerk betreft om de verwachtingen op het gebied van participatie te managen. De raad neemt beslissingen en het kan niet zo zijn dat schreeuwers of actiegroepen de agenda bepalen. Wees er als gemeentebestuur voor de doeners en niet voor de schreeuwers.

 

Goed dat zaken integraal per wijk bekeken worden, maar wij missen daarbij dat juist ook het geheel der dingen, dus alle wijken in samenhang ook (integraal) bekeken moet worden. “U vraagt, wij draaien” is te gemakkelijk.

 

Het is goed dat barrières in regelgeving als het kan uit de weg geruimd worden, dat de openingstijden van het gemeentehuis verruimd worden om zonder afspraak terecht te kunnen, dat BOA ’s gericht worden ingezet om hufterig gedrag tegen te gaan. Dat sporten in de buitenruimte gefaciliteerd wordt enz.

Vanwege de beperkte spreektijd kunnen we hier niet alle zaken benoemen, maar de VVD heeft bij de begrotingsraad wel duidelijk aangegeven welke prioriteiten voor ons belangrijk zijn. We zijn verheugd dat o.a. de betere inzet van BOA s ter hand genomen gaat worden.

 

 

Wat vinden we als VVD Ridderkerk minder positief?

 

“Het college is dichtbij en benaderbaar en werkt interactief.” Een prima zaak, maar dan moet je dat wel waar maken: Mensen bij het Oosterpark ervaren helaas eerder duikgedrag en dan niet van 1 maar van 2 wethouders. Daarom dienen we samen met diverse fracties een motie in om de mogelijkheden in kaart te brengen om geluid en fijnstof vanaf de A 15 langs het Oosterpark te verminderen

 

Een fietspad op de Ringdijk is een mogelijkheid, maar het kan niet zo zijn dat er daardoor 1 richtingsverkeer wordt ingesteld of de stoep wordt afgesloten, omdat zo de verkeersveiligheid van de hele wijk Slikkerveer onder druk komt te staan.

 

Het plan voor gratis openbaar vervoer met de RET voor AOW gerechtigden is geld over de balk gooien. Zorg hier voor maatwerk en verstrek alleen gratis openbaar vervoer aan hen die het echt niet zelf kunnen betalen.

 

Financiën

 

Vanaf 2020 vele tientallen (!!!) PM posten en ook nog eens structureel, gevoegd bij de risicos die we lopen, zoals door de wethouder Financiën benoemd op 8 november is het meerjarenperspectief minder gunstig dan het nu lijkt. Dus veel uitkomsten van onderzoeken kunnen niet gerealiseerd worden. Er zulle keuzes gemaakt moeten worden. En dus kunnen we nu al inschatten dat het schilderij niet afkomt en slechts bij een houtskool schets blijft.

 

Tot zover de positief kritische opmerkingen op hoofdlijnen van de VVD, zoals u van ons gewend bent. Zoals bekend, denkt de VVD niet in termen van oppositie en coalitie, maar denkt de VVD in het belang van de Ridderkerkse inwoners en bedrijven. Vanuit die invalshoek en dus vanuit ons liberaal verkiezingsprogramma zullen we alle voorstellen beoordelen en onze bijdrage leveren aan het politieke debat. De Ridderkerkse kiezers en inwoners hebben daar recht op.