Vrijheid nooit vanzelfsprekend!

Vrijheid nooit vanzelfsprekend!

 

Op 4 mei jongstleden vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument op de begraafplaats Rusthof. We herdenken dan o.a. hen die voor onze vrijheid hun leven gegeven hebben. Iets wat bijna niet voor te stellen is. Zij hebben de hoogste prijs betaald voor onze vrijheid. Daarvoor past ons intense dankbaarheid.

Goed om te zien dat juist alle generaties daarbij vertegenwoordigd zijn!

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Want vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend!!! Kijkend naar wat er in de wereld gebeurt, zien we dagelijks beelden van mensen die op de vlucht zijn, omdat hun vrijheid –soms zelfs hun leven-  ernstig bedreigd wordt. De vrijheid om te zeggen wat je denkt, de vrijheid om je geloof te belijden, de vrijheid om te trouwen met de partner van je keuze, de vrijheid om te gaan en staan waar je zelf wilt enzovoorts. Dus mogen we niet onverschillig zijn over vrijheid. We moeten onze vrijheid koesteren en verdedigen. Het is een groot goed om in vrijheid te mogen leven.

Vrijheid is nadrukkelijk ook verbonden met verantwoordelijkheid. We mogen zeggen wat we denken en we mogen het met elkaar oneens zijn, zolang we dat doen met respect voor de mening en overtuiging van anderen. Juist als je vrijheid hoog in het vaandel hebt staan, moet je anderen ook die vrijheid gunnen.

Vrijheid betekent dus ook verdraagzaamheid ten opzichte van anderen. Iedereen is gelijkwaardig en dus moeten we een ieder de ruimte gunnen, die we zelf ook graag willen. Dat geldt voor iedereen. Vrijheid is daarom ook duidelijk verbonden met respect.

 

Laten we iedere dag de vrijheid vieren en niet alleen op 4 en 5 mei beseffen dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.