Actualisatie Integraal Accommodatie Plan

We leven vandaag op 13 juni 2019 en iets meer dan drie jaar geleden hebben we het Integraal Accommodatie Plan behandeld. De vele kanttekeningen van diverse partijen bij dat plan werden

vrolijk weggewuifd onder het mom, dat alles zorgvuldig in kaart was gebracht, alle betrokkenen

tot hun tevredenheid in het gehele proces waren meegenomen en door de integraliteit de beste

keuzes voor Ridderkerk waren gemaakt. Nu is het altijd goed dat gemaakte plannen regelmatig gemonitord worden, zodat actuele ontwikkelingen tot aanpassingen kunnen leiden. Om echter een flink deel van dat plan al binnen drie jaar te moeten herzien, zal het vertrouwen in de politiek niet doen toenemen. Zeker niet wanneer er voor die aanpassingen weinig tot geen actuele zaken aanleiding geven. Laten we wel zijn, bij het oorspronkelijke plan om Sporthal Drievliet af te breken was toch al aangegeven dat er geen open zichtlijn ontstaat. En was er bij de plaats van de nieuw te bouwen Gemini al niet gewaarschuwd voor het tramtracé, de veiligheidsaspecten, het zicht op de buitenbaden van de Fakkel en de luchtkwaliteit? Maar goed, de Gemini komt later deze raadsvergadering nog aan bod. Nu dan toch het woord tramtracé is gevallen, waarom wordt er bij de Gemini nu wel rekening mee gehouden en bij de ontwikkeling van Driehoek ’t Zand en

bij de herinrichting van het sportpark Ridderkerk niet? Niet erg consequent stellen we voorzichtig vast. Woorden moeten tenslotte zorgvuldig op het goudschaaltje gelegd worden.

 

Voorzitter,

 

Drie jaar geleden zal maar aangegeven worden dat de mogelijkheden voor uitbreiding van je honk- en softbalveld onderzocht worden en er zelfs geld voor vrijgemaakt is. Dan is het toch zuur, wanneer je nu weer moet lezen dat in die drie jaar tijd nog steeds geen goede oplossing is gevonden en verder onderzoek nodig is. En wat te denken van de verwachtingen die bij CBS De Wingerd zijn ontstaan. Zij kunnen nu lezen dat een minder oude school eerder tot nieuwbouw mag overgaan. Dit vanwege de bouw van een gymzaal aldaar. Gezien het feit dat in de visie Plein Oost wordt gesproken over een Multi Functionele Accommodatie zou het trouwens ook veel logischer zijn om de huidige gymzaal daar te behouden. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zou een nadere verkenning voor een nieuw te bouwen gymzaal bij de MFA een niet onlogische stap zijn. Graag zou de VVD Ridderkerk de wethouder het mede door ons ingediende amendement horen steunen of de toezegging horen doen, dat een nieuwe gymzaal bij de MFA opnieuw in de overwegingen bij de inrichting van het gebied wordt meegenomen, voordat er een gymzaal bij OBS De Noord wordt gebouwd. Wij pleiten er sterk voor, dat eerst de CBS De Wingerd nieuwbouw krijgt en daarna pas OBS De Noord aan de beurt komt. Voor PC Hooftpark heeft er ook een nadere uitwerking plaatsgevonden, waarbij woningbouw een belangrijke rol speelt. Prima wat de VVD Ridderkerk betreft, maar waarom dan niet gelijk een deel van het centrum erbij betrokken, zodat er een mooi groot woongebied ontwikkeld kan worden. Dat zou nu nog eens van integrale visie getuigen.

 

Voorzitter,

 

De wethouder heeft een aantal keer te kennen gegeven dat de partijen die hebben mogen participeren allemaal erg blij zijn met de op hun betrekking hebbende plannen. Media en een rondje langs de velden geven echter een heel ander beeld. Het kan niet iedereen volledig naar de zin gemaakt worden, maar voor het draagvlak van plannen en voor begrip en acceptatie van participanten is het mooier maken van reacties van betrokkenen naar onze mening onwenselijk.

 

De VVD heeft kennisgenomen van de rapportage Actualisatie Integraal Accommodatie Plan. Het mag duidelijk zijn dat wij op bepaalde punten een andere visie hebben.