Verhoging van de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen

De VVD Ridderkerk kan zich goed vinden in de verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. We hadden graag gezien dat de werkelijke prijzen al eerder in de verordening verwerkt waren. Meerdere gemeentes hebben dat wel gedaan en ook wij hadden hier al bij de bouwplannen van het Gemini op aangedrongen. De aanpassing van de verordening zal het realistisch begroten zeker ten goede komen. Dat er voor het berekenen van een realistisch bouwbudget gebruik gemaakt moet worden van een particuliere organisatie, zal door de VVD niet bekritiseerd worden. Wat echter zorgen baart is dat de VNG in hoedanigheid van adviseur blijkbaar haar individuele leden niet van de juiste informatie kan voorzien en achter de feiten aanloopt. Hopelijk geldt dat alleen voor voorstellen met betrekking tot deze normbedragen.

 

Het zal duidelijk zijn, de VVD Ridderkerk is akkoord met het raadsvoorstel.