Financiering nieuw doelgroepenvervoer

We hebben het over het vervoer voor kwetsbare mensen en daar dient zeer zorgvuldig mee te worden omgegaan. Extra geld om de kwaliteit daarvan te verbeteren neemt de VVD zeer serieus, omdat de huidige praktijk pijnlijk aantoont dat er nog heel veel mis gaat. Veelal oudere kwetsbare mensen zijn de dupe , maar zij durven dat niet uit te spreken, omdat ze bang  zijn “een kruisje achter hun naam te krijgen” en  de volgende keer nog langer op vervoer te moeten wachten. En dus houden ze hun mond maar.

Het college beweert dat de regiecentrale de waarborg is voor betere prestaties van de vervoerders. De VVD Ridderkerk betwijfelt dat. Als er per perceel , dus zowel voor het WMO vervoer als het vervoer voor Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer meerdere vervoerders gecontracteerd zouden zijn dan zou dat wellicht realistisch zijn. Per perceel 1 vervoerder betekent geen drukmiddel achter de hand bij onvoldoende prestaties en dus is onvoldoende sturing op kosten mogelijk.

Door de toename van het aantal reizigers, de gestegen prijzen sinds 2012 en duurzaamheidscriteria is het logisch dat er meer geld benodigd is. De vermelding in het stuk dat de regiecentrale de kwaliteit van het vervoer zal verbeteren, terwijl men tegelijkertijd de opdracht meekrijgt om 10 procent te besparen op de huidige begrote kosten getuigt niet van realisme. Het gevaar is levensgroot aanwezig dat de huidige praktijk gewoon voort zal duren. Namelijk mensen moeten extra lang wachten op vervoer, omdat zoveel mogelijk ritten gecombineerd moeten gaan worden. Dus van de regen in de drup. En dat gaat dan ruim twee ton meer kosten. Juist voor die regiecentrale en dat is erg veel geld.

Of er een besparing zal komen met de garantie van het college dat de kwaliteit van het vervoer tegelijkertijd zal toenemen is dus maar zeer de vraag. Graag de toezegging dat het college daar volledig afrekenbaar op is.

Afsluitend: gelet op de huidige situatie en vooral de kwetsbaarheid van de doelgroepen zal de VVD met de bedenkingen die we hebben toch instemmen. Maar met de zeer nadrukkelijke opmerking dat men bij de volgende aanbesteding of verlenging zaken toch echt anders zal moeten insteken en de raad beter mee zal moeten nemen in het proces.