Debat Veiligheid De Fakkel

Voorzitter,

Hufterig gedrag, zoals wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen, zeker wanneer dat leidt tot onveilige situaties en verstoring van de openbare, moet simpelweg hard aangepakt worden. Gebeurtenissen zoals plaatsgevonden in zwembad De Fakkel 29 juni jl. en ook meerdere keren daarvoor moeten wij in Nederland en zeker in Ridderkerk niet tolereren.

Het is dan ook goed dat Partij18Plus als eerste een verzoek tot interpellatie heeft gedaan. Schrijnend is het wel om te constateren dat juist deze partij met een veilige Fakkel als een speerpunt in hun verkiezingsprogramma en deel uitmakend van dit college blijkbaar al meer dan een jaar niets op dit gebied heeft weten te bereiken.

Veiligheid heeft voor de VVD Ridderkerk grote prioriteit.  Daarom hebben we graag meegedacht met de voorliggende motie van Partij18 Plus en bedanken wij hen dat zij onze punten erin verwerkt hebben. Wij zijn dan ook voornemens om deze motie te steunen.

 

Voorzitter,

We hebben nog een aantal vragen om een beter beeld van de situatie met betrekking tot de Fakkel te krijgen.

De vragen zijn de volgende:

  1. Is het toezicht in de Fakkel om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen conform de wettelijke normen ingericht? En wordt dit ook door de daartoe bevoegde instanties adequaat gecontroleerd?
  2. Zo nee, waarom niet en wat is ervoor nodig om dit wel op een voldoende niveau te brengen?
  3. Zo ja, welke maatregelen worden genomen om incidenten zoals op zaterdag 29 juni jl. te voorkomen?
  4. Heeft zwembad De Fakkel wegens de ongeregeldheden aangifte gedaan en zo niet, waarom niet?
  5. Indien er door de Fakkel geen aangifte is gedaan, welke acties zijn er door de burgemeester ondernomen om Stichting S&W te bewegen alsnog aangifte te doen?