Louis van der Spoel stopt als raadslid

Onze fractievoorzitter Louis van der Spoel stopt per 20 september als raadslid van de gemeente Ridderkerk. Afgelopen dinsdag bood Louis zijn ontslag aan. Lees hier zijn ontslag brief.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Postbus 271

2980 AG RIDDERKERK

Ridderkerk, 20 augustus 2019

Onderwerp: Ontslagname als raadslid


Geachte voorzitter,

Beste mevrouw Attema,


In aansluiting op mijn eerdere persoonlijke mededeling, laat ik u hierbij weten met ingang van vrijdag 20 september 2019 mijn ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad van Ridderkerk.

Naast mijn raadslidmaatschap worden mijn functies van 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter, plaatsvervangend lid commissie onderzoek geloofsbrieven en lid commissie voor de behandeling van klachten tegen de gemeenteraad of de griffier daarmee vacant.

Met deze brief voldoe ik aan het vereiste van de Kieswet (artikel X 2) u hiervan schriftelijk mededeling te doen.

Na 16 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, heb ik weloverwogen dit besluit genomen. Ik ben buitengewoon verheugd dat Ilse Verdiesen mij zal opvolgen.

In zeer kleine kring binnen de VVD Ridderkerk was bekend dat ik deze raadsperiode nog maximaal twee jaar raadslid zou blijven. Ik vervul deze functie nog steeds met veel passie en vooral ook met heel veel plezier. Maar het is ook de hoogste tijd, dat ik plaats maak voor een opvolgster, die haar mannetje staat. Ik ben er van overtuigd dat met de wisseling van de wacht de liberale politiek in Ridderkerk het beste gediend is. En daar draait het om.

Ik ben buitengewoon bevoorrecht dat ik gedurende zoveel jaren namens vele honderden kiezers het liberale en algemene belang heb mogen dienen. Ik ben al die kiezers zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. De opdracht, die zij mij toevertrouwd hebben, heb ik altijd zeer serieus genomen.

In het bijzonder wil ik mijn fractiegenoot Edward Piena hartelijk danken voor de zeer fijne samenwerking.

Daarnaast ben ik mijn partij de VVD dankbaar dat ik deze functie namens de VVD mocht vervullen. Dankzij de VVD heb ik mij zowel als politicus als persoon verder kunnen ontwikkelen. Bij welke vraag ook, er was altijd raad en advies beschikbaar van experts, Statenleden, Gedeputeerden, Tweede Kamer leden en zelfs bewindslieden. Hierdoor heb ik het liberale geluid nog duidelijker kunnen laten doorklinken.

Mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor hun steun en begrip in al deze jaren.

Ik wil de raad en het college hartelijk dank zeggen voor de mooie jaren. Los van politieke meningsverschillen waren er op het persoonlijke vlak vaak zeer goede verhoudingen. Altijd stond het belang van Ridderkerk immers bij iedereen voorop.

Daarnaast heb ik het zeer eervol gevonden dat de raadsleden het  mij gegund hebben in de vorige periode en in deze periode eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter te mogen zijn.

Ik wens u en Ridderkerk het allerbeste toe. Want wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!!!

Ik stel het op prijs als in de raadsvergadering van donderdag 19 september a.s. aan het eind van de vergadering aandacht besteed zal kunnen worden aan mijn afscheid.

 

Met hartelijke groet,

Louis van der Spoel