Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark

Voorzitter,

Al dan niet met een voorstel te komen om het geluid en fijnstof van de A15  langs het Oosterpark te verminderen door een lucht- en geluidscherm en/of  een groene geluidswal lijkt een never ending story te worden. Met een mede door de VVD Ridderkerk ingediende motie hadden we de verwachting, dat we nu eindelijk spijkers met koppen zouden kunnen slaan. Niet dus!

Het college komt met het onderzoeksrapport van één organisatie, wil zelf nog verdere mogelijkheden gaan onderzoeken en vindt dan de motie ook nog afgedaan. Hoe geloofwaardig is dit voor onze inwoners? Niet dus!

Het college had naar aanleiding van de motie alle mogelijkheden al in kaart gebracht moeten hebben, zodat we duidelijkheid hadden en eventueel aan besluitvorming zouden kunnen toekomen. We hadden verwacht, dat iedereen de motie had begrepen. Helaas lijkt dat niet het geval.

Tot de verbazing van de VVD Ridderkerk wilde de wethouder op onze vraag geen stipje op de horizon plaatsen, wanneer we dan wel een keer knopen gaan doorhakken voor dit vraagstuk. Een dossier dat straks langer open lijkt te gaan liggen dan de tijd waarin de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden. Is de VVD het daar mee eens? Niet dus!

Voorzitter,

Een ex- fractievoorzitter van de VVD zei ooit, dat politiek niet voor bange mensen is. Onderzoeken moeten tot iets leiden en het blijven vooruit schuiven van een besluit is voor niemand goed. Ook een besluit om geen scherm of wal te plaatsen is te billijken, wanneer dat maar met de juiste feiten en argumentaties onderbouwd en te verdedigen is. Onze voorkeur gaat echter nog steeds uit naar het plaatsen van een scherm of wal. De VVD roept de overige partijen in deze raad op druk te zetten op dit college om zich na februari 2020 niet achter nog meer onderzoeken te verschuilen en eindelijk na zeer veel jaren duidelijkheid te verschaffen.

Afhankelijk van het belang dat de andere fracties hechten aan uiterlijk februari 2020 zal de VVD een besluit nemen over het raadsvoorstel.