Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie

Het standpunt van de VVD Ridderkerk mag bekend zijn. Wij zijn tegen uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Ridderkerk en zien het aantal van deze woningen het liefst nog een beetje dalen. In regioverband zijn er echter afspraken gemaakt en daar zal Ridderkerk zich aan moeten houden.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is lang. Het is dan ook een Ridderkerkse inwoner met een urgentieverklaring  lastig uit te leggen, dat statushouders bij het toewijzen van woningen voorrang hebben. Landelijk is dit erkend en de wettelijk verplichting om voorrang te geven aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen is vervallen. De gemeente is echter nog steeds verplicht om jaarlijks een vastgesteld aantal statushouders te voorzien van woonruimte. Gezien hun inkomen zullen deze mensen in veruit de meeste gevallen in een sociale huurwoning geplaatst moeten worden. Ook al zou dat niet zo zijn, dan worden de wachttijden door de door Partij 18Plus ingediende motie voor Ridderkerkers met een urgentieverklaring echt niet aanzienlijk verkort. De motie zorgt voor verkeerde verwachtingen en dat leidt alleen maar tot teleurstellingen. De VVD Ridderkerk zal de motie dan ook niet steunen.