Subsidie voor Stichting Huys ten Donck

Een jaar geleden heeft de VVD Ridderkerk reeds aangegeven sympathiek tegenover Huys ten Donck te staan. Ondanks onze terughoudendheid bij het geven van subsidies in welke vorm dan ook, zijn we redelijk positief over het voorstel. Op basis van het raadsvoorstel lijkt het erop, dat er in 2019 voor 90.000 euro subsidie aan Stichting Huys ten Donck verstrekt wordt. Maar dat is niet juist. Zoals de wethouder in de commissievergadering heeft aangegeven zijn ook de ingezette ambtelijke uren een vorm van subsidieverstrekking. Dan spreken we over tienduizenden euro’s extra gegeven subsidie.

 

De wethouder heeft aangegeven dat hij verwacht dat er de komende jaren jaarlijks nog eens 100 uur aan ambtelijke ondersteuning gegeven gaat worden. Voordat wij een definitief besluit over dit raadsvoorstel nemen,willen wij voor de eventueel nog verder te geven subsidies in het kader van transparantie en de beheersbaarheid van subsidieverstrekking aande  Stichting van de wethouder drie toezeggingen. De eerste is dat de wethouder bij een verwachte overschrijding van de jaarlijkse 100 uurambtelijke ondersteuning naast de uren in dit raadsvoorstel vooraf bij de raad komt voor toestemming. De tweede toezegging die wij willen hebben, is dat ook de gekapitaliseerde interne uren als subsidie bij de jaarstukken verantwoord worden. De derde toezegging die wij vragen is dat de 100 uur ambtelijke ondersteuning voor 2022 opnieuw wordt bekeken en dat er dus geen sprake is van een structurele subsidieverlening.