Ontwerpbesluit oprichten BV voor beheer sportaccommodaties

Voorzitter, nu de Sint in het land is zouden wij vanuit de VVD Ridderkerk graag een wensenlijstje aan de wethouder willen meegeven, maar we hebben op dit moment vooral bedenkingen tegen het ontwerpbesluit om een BV op te richten voor het beheer en  exploitatie van de sportaccomodaties.

Ten eerste plaatsen wij een kritische kanttekening bij de keuze voor quasi-inbesteding. De wethouder heeft aangegeven dat dit een beleidswijziging is op basis van voortschrijdend inzicht. Het heeft onze voorkeur om een nieuwe marktpartij te zoeken en niet na minder dan 2 jaar het beleid voor 180 graden te draaien en het als gemeente zelf te gaan doen. Het college heeft toen niet voor niets weloverwogen voor een inkooprelatie gekozen.

Ten tweede zien wij de berekeningen van de exploitatieprognose, die nu nog worden gemaakt door de kwartiermaker, niet zonnig in. Er is tenslotte al aangegeven dat het beheer en de exploitatie meer gaan kosten dan de geraamde 1,7 miljoen. Het was netjes geweest, wanneer er twee weken geleden bij de behandeling van de begroting 2020 en/of de 2e Tussenrapportage, daarover een opmerking zou zijn gemaakt. Het overschot op de gepresenteerde begroting 2020 van 24.200 euro lijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen en daar hebben wij tijdens de begrotingsraad al op gewezen.

Kortom, de VVD Ridderkerk is niet overtuigd dat quasi-inbesteden de beste optie is voor het beheer en exploitatie van de sportaccomodaties en wachten met smart op de toegezegde raadsinformatiebrief om meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve en financiƫle prestaties van de BV.