Co-fractievoorzitterschap

‘Een Ridderkerk van de toekomst’ is ook voor de vernieuwde VVD fractie het uitgangspunt voor ons raadswerk. Donderdag 7 november 2019 is Ilse Verdiesen toegetreden tot de gemeenteraad en dit was gelijk een mooi moment om op een andere manier als fractie naar buiten te treden. We hebben voor een co-fractievoorzitterschap gekozen. Dit past goed bij het liberale principe gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is één van de vijf liberale principes die leidend zijn voor de VVD Ridderkerk fractie bij het bepalen van onze standpunten over raadsvoorstellen.

 

Gelijkwaardigheid houdt in dat elk mens gelijkwaardig is, maar niet gelijk.  Elk mens is tenslotte anders. Gelijkwaardigheid is voor elk individu de basis om zich in vrijheid te kunnen ontplooien. Bij het tweede liberale principe vrijheid is het altijd zoeken naar balans tussen eigen belang en algemeen belang. De VVD Ridderkerk vindt dat de overheid moet zorgen dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid geniet. Vrijheid genieten kan alleen door het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens. Verantwoordelijkheid is het derde liberale principe en zorgt ervoor dat mensen met respect voor elkaars gevoelens, opvattingen, keuzes, maatschappelijke positie en etnische afkomst kunnen samenleven. Dit raakt het vierde principe van verdraagzaamheid. Dit betekent dat je naar eigen keuze met anderen van gedachten kan wisselen waarbij de rechten, meningen en gevoelens van anderen worden gerespecteerd. Onverdraagzaamheid wordt niet getolereerd en moet altijd worden aangepakt. Het laatste liberale principe is sociale rechtvaardigheid. Dat houdt in dat wij vinden dat je mensen actief en sterk moet maken. Door hun zelfredzaamheid te stimuleren en hun zelfontplooiing te ondersteunen.

 

Dat klinkt allemaal erg theoretisch, maar we passen dit tijdens elk fractieoverleg praktisch toe. Zo hebben we hiermee onze standpunten over voorstellen in de afgelopen begrotingsraad bepaald. We hebben dan ook voor het voorstel voor viering van 75 jaar vrijheid gestemd, omdat vrijheid voor de VVD Ridderkerk erg belangrijk is. Maar we waren tegen het voorstel om de onderhoudskosten voor AED’s door de gemeente te laten betalen. Dit burgerinitiatief vinden wij heel belangrijk, omdat het actief vanuit de Ridderkerkse inwoners is opgepakt. Wij steunen dit soort initiatieven en vinden dat de gemeente deze moet faciliteren, maar niet moet overpakken. Het co-fractievoorzitterschap is ook een voorbeeld van een andere manier op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. In de praktijk zullen wij allebei een deel van de fractievoorzitter taken op ons nemen, goed op de hoogte zijn van  elkaars dossiers en elkaar kunnen vervangen wanneer dat nodig is. U kunt dan ook met ons beiden contact opnemen wanneer u vragen heeft of een onderwerp heeft dat u met ons wil bespreken. Op deze manier willen wij als VVD fractie vormgeven aan een Ridderkerk van de toekomst!