Geluidsscherm Ridderkerk West

De realisatie van een geluidsscherm langs de A15/16 levert de bewoners van het Seringenplantsoen een aanzienlijke geluidsreductie op. Een groot aantal van hen verzet zich echter tegen een scherm, omdat ze hun uitzicht belangrijker vinden. In de wijk daarachter is de geluidsreductie geringer en volgens een expert is het berekende verschil nauwelijks tot niet waarneembaar. Veel mensen uit die omgeving lijken ondanks het beperkte  voordeel juist wel voor het te plaatsen scherm te zijn. Helaas heeft de wethouder zelfs niet enigszins duidelijk kunnen maken om hoeveel voorstanders en tegenstanders het gaat. Een gemiste kans op participatiegebied!

 

Uit een bijeenkomst van afgelopen dinsdag over geluid en fijnstof kwam naar voren dat bij een voornemen een geluidsscherm te plaatsen het niet ongebruikelijk is een doelmatigheidstoets te laten uitvoeren. In het rapport  door de externe organisatie gemaakt is een dergelijke toets niet terug te vinden. Bij een gevraagd bedrag van ruim een miljoen euro is ook dat een gemiste kans.

 

Dat er met het plaatsen van een scherm uitvoering wordt gegeven aan het collegeprogramma is op zich nog geen goede reden om veel gemeenschapsgeld uit te geven. Voortschrijdend inzicht kan best tot aanpassingen van gemaakte plannen leiden. Het feit dat aan de door de raad gestelde voorwaarden voor het plaatsen van een scherm niet kan worden voldaan, zou daarvoor een aanleiding kunnen zijn. De VVD Ridderkerk waardeert het wel, dat het college met een alternatief komt ondanks dat niet aan de vooraf gestelde voorwaarden kan worden voldaan.

 

Vermindering van een aantal decibellen geluid is prima. Een maatregel moet echter ook doelmatig zijn en het liefst gedragen worden door het merendeel van direct belanghebbende inwoners. Op beide terreinen hebben wij op dit moment te weinig inzicht. De VVD Ridderkerk wil zeker niet weglopen voor moeilijke en eventueel impopulaire te nemen besluiten. Wij willen wel een besluit goed kunnen uitleggen en dat is voor het plaatsen van dit scherm voor ons nu niet mogelijk. Daarom zijn wij voornemens tegen het raadsvoorstel te stemmen, omdat wij de uitgave niet goed kunnen verantwoorden.