Startnotitie Integraal beleid Sociaal Domein

Het is goed om te lezen dat deze startnotitie eindelijk leidt tot een concretisering en operationalisering van de landelijke transformatiedoelstellingen. De voorziene zeer lange doorlooptijd van de transformatie, nog langer dan de vier jaren die de transitie heeft geduurt, wekt echter de verbazing van de VVD. Dit zien wij liever veel sneller gerealiseerd in het belang van onze inwoners. Maar wij vinden de integrale benadering, de koppeling van doelstellingen aan prestatie indicatoren en de ruimte voor innovatie waar de VVD telkens om gevraagd heeft, een positieve ontwikkeling. Daarom zijn wij voornemens voor dit raadsvoorstel te stemmen.