Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder M. Oosterwijk

Voorzitter,

 

De VVD Ridderkerk vindt het nog steeds een belangrijk uitgangspunt, dat een wethouder in de gemeente moet wonen, waar hij of zij benoemd is. Hierin worden wij door de wet gesteund. Verlenging van een ontheffing om in de gemeente te wonen, waar een wethouder werkt, is wettelijk alleen mogelijk wanneer er sprake is van een bijzonder geval. Is er voor de wethouder geen sprake van een bijzonder geval, dan zal de raad geen ander besluit kunnen nemen dan het verzoek van de wethouder af te wijzen. Zoals EVR tenslotte in het verleden al heeft aangegeven, kunnen we

van onze inwoners niet met droge ogen vragen de regels te respecteren, wanneer we ze zelf met voeten treden. Het debat zal er vanavond dus over moeten gaan of de door de wethouder aangevoerde redenen inderdaad een bijzondere omstandigheid opleveren, zodat het verlenen van ontheffing binnen de wettelijke bepaling valt.

 

Voorzitter,

 

Voor veel mensen, en naar De VVD Ridderkerk aanneemt ook voor meerdere fracties in deze raad, wordt het gezin als de hoeksteen van de samenleving gezien. Het gezinsleven op zich is dan ook geen bijzondere omstandigheid om niet te hoeven verhuizen. Dat gezinnen, zeker die met kinderen, in vele opzichten maatschappelijk verbonden zijn aan hun woonplaats is naar onze mening vrij logisch. Ook dit is dus geen bijzondere reden voor een wethouder om niet in de gemeente te komen wonen, waar hij of zij werkt. De wethouder geeft in zijn verzoek tevens aan, dat hij bij aanvang van zijn wethouderschap duidelijk is geweest niet naar Ridderkerk te zullen verhuizen. Dat kan geen argument voor de raad zijn om ons dan maar niet aan de wet te houden.

 

Voorzitter,

 

De door de wethouder aangevoerde omstandigheden gelden voor veel wethouders en daarom is er naar de mening van de VVD Ridderkerk geen sprake van een bijzondere geval in de zin van de gemeentewet. Op basis van de door ons aangevoerde argumenten zijn wij voornemens, niet vanwege de persoon maar om wettelijke redenen, tegen de ontheffing stemmen.