Standpunt motie afsteekverbod consumentenvuurwerk

De motie om een voorstel te doen een verbod in te stellen voor het afsteken van consumentenvuurwerk is voor de VVD Ridderkerk lastig, omdat het een afweging van 2 liberale waarden betreft. Aan de ene kant vinden we dat mensen de vrijheid moeten genieten om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond en het merendeel van de mensen die dit doen veroorzaken geen overlast. Aan de andere kant vinden wij de veiligheid van hulpverleners zeer belangrijk en hun veiligheid staat niet ter discussie. Na een lange discussie binnen de fractie vinden we de veiligheid van hulpverleners van doorslaggevend belang, maar de VVD vindt wel dat een verbod gehandhaafd moet kunnen worden. Zonder handhaving is een verbod een schijnoplossing.


De VVD Ridderkerk wilde alleen instemmen met de motie als de wijze van handhaven zou worden toegevoegd aan de motie. Op verzoek van de VVD wordt het college in de motie nu ook gevraagd om "Aan te geven op welke wijze het verbod gehandhaafd kan worden". Daarom heeft de VVD de motie gesteund.


Het steunen van deze motie betekent overigens niet dat de VVD Ridderkerk ook automatisch instemt met het op te stellen raadsbesluit.