Een participerend waterornement

In een waterrijk land als Nederland ontkom je er niet aan, dat er veelvuldig over watervraagstukken wordt gesproken. In Ridderkerk gebeurt dat uiteraard ook, maar de laatste tijd voornamelijk over de plaatsing en plek van een waterornement. De VVD Ridderkerk vindt een samenleving het mooist als mensen er zelf iets van maken. Ridderkerkers bewijzen iedere dag dat zij de overheid voor de meeste dingen niet nodig hebben. Zij zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen. Voor een waterornament op het Koningsplein heb je echter de medewerking van de gemeente nodig.

Ideeën en initiatieven van inwoners kunnen een toegevoegde waarde voor gemeentelijke plannen zijn. Participatie juichen wij als VVD Ridderkerk dan ook toe. We zijn ons van het gevaar bewust dat zij die erg actief zijn bediend gaan worden in plaats van de meerderheid van de Ridderkerkse inwoners. Ideeën en initiatieven zullen daarom altijd in het kader van het algemeen belang afgewogen moeten worden. Van politici mag verwacht worden dat zij duidelijk op het netvlies hebben vanuit welk belang er bij de overheid aangeklopt wordt. De democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zullen alle belangen tegen elkaar af moeten wegen. En dan zal er ook meer dan eens nee verkocht moeten worden.

Een mooi voorbeeld van goede participatie is de roep om een waterornement op het Koningsplein. Een burgerinitiatief hiervoor is ruim twee jaar geleden opgestart. Ook de Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk, waarin de ondernemers zijn verenigd, heeft de voorkeur uitgesproken voor een waterornament op die plek. Twee politieke partijen hebben het zelfs in hun verkiezingsprogramma opgenomen en één partij heeft beloofd ondernemers niet tegen te werken, maar juist te ondersteunen. 

Hoe is het dan mogelijk, dat in het concept Ontwikkelperspectief Centrum wordt voorgesteld om wel een waterornement op een andere plaats in het winkelcentrum te plaatsen, terwijl er nauwelijks tot geen steekhoudende redenen zijn om dit niet op het Koningsplein te doen? Dan neem je ondernemers, burgerinitiatief en de participatie niet serieus. De VVD Ridderkerk begrijpt daar niets van en vindt dat de gemeente de diverse partijen moet faciliteren om een waterornement op het Koningsplein te laten realiseren. Een waterornament dat participeert in ons winkelcentrum en de bezoekers een moment van rust kan gunnen. Wellicht dat de weerkaatsing van de zonnestralen in de druppels van de waterpret ook het dure gouden lijntje kan laten schitteren.