Motie uitstel betalingen Ridderkerkse ondernemers

De VVD Ridderkerk heeft afgelopen zondag 15 maart reeds een motie aangekondigd en naar alle fractievoorzitters verstuurd om aan het college van B&W ondersteuning voor onze ondernemers in Ridderkerk te vragen. Wij wilden alle ondernemers in Ridderkerk uitstel van betaling geven voor de onlangs aan hen opgelegde aanslag voor gemeentebelastingen.

Tot onze tevredenheid heeft het college blijkbaar kennisgenomen van onze motie en nu al besloten om de nog in de gemeenteraad te bespreken motie uit te voeren. In deze moeilijke tijden een kleine steun in de rug voor onze ondernemers, waarmee hun inkomensverlies uiteraard op geen enkele wijze wordt goedgemaakt.

Lees er hier meer over in het Ridderkerks Dagblad.